Meny
Velg seksjon Forside
Kalvetangen 4513 Mandal
Redaktør: Styret
Eierskifte og endring av eieropplysninger
Endre adresse, telefon, e-post
Melde eierskifte
Melde inn Vinterstrøm
Båter som ligger på vann hele året

Båter som ligger på vannet hele året og som er tilkoblet landstrøm, eller ispropell tilkoblet strømnettet er pliktige til å oppgi dette til styret.
Disse båtplassene må betale et beløp for ekstra strømforbruk etter oppsatt sats.

Kontonummer for innbetaling er: 3075.40.04106.