Meny
Velg seksjon Forside
Kalvetangen 4513 Mandal
Redaktør: Styret
Eierskifte og endring av eieropplysninger
Endre adresse, telefon, e-post
Melde eierskifte
Melde inn Vinterstrøm
Seilingshøyde under Bankebroa

Mange lurer på hva målestavene på stolpene ved Bankebroa betyr:
Vi har sjekket dette opp med Havnevesenet og i følge de så er nullpunktet på stolpene
en seilingshøyde under Bankebroa på tre meter.